Wprowadzenie do specyfikacji BABOK

Opublikowano: 20 marca, 2012
Wprowadzenie do specyfikacji BABOK, wykorzystywanej w analizie biznesowej. Opis podstawowych pojęć. [More]Teoretyczne wprowadzenie do NHibernate

Opublikowano: 28 lutego, 2012
Teoretyczne podstawy technologii NHibernate. Klasy POCO, metody buforowania, niezbędne biblioteki. [More]Praktyczne wprowadzenie do NHibernate

Opublikowano: 15 sierpnia, 2010
Omówienie implementacji NHibernate na przykładzie niewielkiej aplikacji konsolowej. [More]Instalacja systemu DotNetNuke

Opublikowano: 23 czerwca, 2010
Proces instalacji systemu DotNetNuke na komputerze lokalnym. Omówiona krok po kroku konfiguracja serwera IIS, bazy danych Microsoft SQL Server 2008 i plików konfiguracyjnych DNN. [More]Profile bazy danych Oracle

Opublikowano: 31 maja, 2010
Chcąc utrzymać stały dostęp do bazy danych Oracle należy dokładnie kontrolować politykę haseł, moc obliczeniową oraz pamięć przydzielaną użytkownikom. Wszystko to można osiągnąć odpowiednio konfigurując mechanizm o nazwie profile. [More]Zarys technologii ORM

Opublikowano: 23 maja, 2010
Wprowadzenie do technologii ORM. Wskazówki w jakich projektach warto stosować tą technologię. [More]