Hydro Helper

Specjalistyczne narzędzie wspierające tworzenie dokumentacji hydrogeologicznych. Program na podstawie wprowadzonych danych generuje schemat, rysunek 2D. Obsługę grafiki 2D autor oparł na bibliotece GDI+.

Podstawowym językiem jest C# z wstawkami w C++, które pozwalają na znaczną optymalizację generowanej grafiki. Użyte technologie:
  • Microsoft .NET Framework v.3.5, C#, wstawki C++,
  • ASP.NET MVC,
  • HTML, CSS, JavaScript,
  • baza danych SQL Server 2005,
  • NHibernate,
  • biblioteka GDI+;
Adres strony z aplikacją : [HydroHelper - narzędzie hydrogeologa]