Immagine Cup

W 2009 roku wziąłem udział w konkursie ImmagineCup organizowanym przez firmę Microsoft. Byłem członkiem drużyny o nazwie SharpCoders składającej się z trzech studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i jednego z Politechniki Warszawskiej. Przeszliśmy do drugiego etapu z programem który miał na celu ułatwić wymianę ogłoszeń. Co ciekawe aplikacja wyświetla interaktywną mapę z informacjami o miejscach ogłoszeń. Użyte technologie:
  • Microsoft .NET Framework v3.5, C#,
  • ASP.NET, ASP.NET AJAX,
  • HTML, CSS, JavaScript,
  • Microsoft Bing Maps v6.2,
  • baza danych SQL Server 2005, język T-SQL
  • WebService;