Nitro Connection

Aplikacja webowa, która regularnie odpytuje inne strony internetowe tzw. ang. watchdog. Rozwiązuje to problem witryn w technologii ASP.NET które domyślnie po upływie określonego czasu są usuwane z pamieci RAM serwera. Aplikacja zapisuje informacje o odświerzanych stronach w dzienniku zdarzeń z szczególym uwzględnieniem połączeń nieudanych. Błędne połączenia mogą oznaczać niedostępność strony www, o czym ich właściciel jest natychmiast informowany drogą elektroniczną.
Użyte technologie:
  • Microsoft .NET Framevork v2.0, ASP.NET,
  • język C#, JavaScript, HTML, CSS,
  • baza danych SQL Server 2008, język T-SQL,
  • CMS DotNetNuke;
Adres strony z aplikacją: [www.nitroconnection.net]