Online Parser

Narzędzie przeznaczone dla osób zajmujących się tworzeniem aplikacji ASP.NET, wzorowane na programie Trace. Jest to moduł html "wstrzykujący" kod HTML który tworzy dodatkowe okno z listą informacji na temat przeglądanej strony. Okno składa się z nastepujących sekcji:
  • "List of ASP controls" - lista wszystkich kontrolek i ich atrybuty z których składa się strona, uwaga: kontrolki widziane po stronie Servera (a nie drzewo DOM)
  • "Basic information" - podstawowe informacje o stronie
  • "Server variables" - lista parametrów serwera
  • "QueryString" - lista paramerów przekazanych w adresie url
  • "Form" - kolekcja danych formularza FORM
  • "Cookies" - lista ciasteczek oraz ich parametry, przesyłana na komputer użytkownika
  • "ViewState" - ukryte pole z informacjami o kontrolkach, jego rozmiar w bajtach, oraz wygenerowane drzewo z informacjami zawartymi w ViewState
Użyte technologie:
  • Microsoft .NET Framework, ASP.NET, C#,
  • HTML, JavaScript, CSS;
Adres strony z aplikacją: [OnlineAspParser.codeplex.com]